Menu

Metakognitiv coaching

Metacognitiv coach
Ønsker du at komme ud af stress, depression, angst, spiseforstyrrelser, eller blot bekymringer og tankespiraler?
Så er metakognitiv coaching noget for dig!

Moderskabet, eller vejen dertil, kan være en af de mest givende, men også udfordrende, oplevelser i dit liv.

Fertilitet, graviditet, fødsel og moderskab er fyldt med bekymringer, og kan være rigtig svært at være i, hvis du overvældes af tanker, du ikke selv føler du kan styre.

Det kan føles endnu mere overvældende og uoverskueligt, hvis du kæmper med forstyrret spisning, depression, stress, angst eller andre problematikker.

Men bare rolig - sådan behøver det slet ikke at være!

Du kan nemlig lære at kontrollere dine tanker.

Metakognitiv coaching er en terapeutisk tilgang, der fokuserer på at forstå og ændre de tankemønstre, der kan bidrage til ovenstående udfordringer.

Vi går ikke i dybden med tidligere oplevelser i det metakognitive. Her fokuserer vi mere på de uhensigtsmæssige strategier, du bruger til at håndtere tanker og følelser, for at ændre dem til nye strategier, så du kan håndtere dem anderledes og bedre.

Gennem sessionerne vil vi udforske de tanker og følelser, der ligger bag din problematik, opbygge dine ressourcer, og styrke dine evner til at håndtere de udfordringer, du vil møde.

Du vil lære at genkende og ændre de tanker, der påvirker dit velbefindende negativt, og i stedet opbygge et sundere og mere positivt mindset.Vi vil skabe et mere positivt syn på tilværelsen og dig selv som kvinde, mor eller kommende mor.
Hver session vil indeholde en øvelse, som lærer dig aktivt at skifte fokus i tankerne, og du får en øvelse med hjem fra hver session, som du skal øve dig på dagligt. Øvelse er enormt vigtigt, for du skal tillære din hjerne nye veje at gå, så du ikke ender i samme tankespiral. Det er simpelt, men vigtigt.

Et af værktøjerne, som øvelserne giver dig, er "tanke-stop" teknikken, som indebærer at identificere negative tanker om dig selv, dine evner og følelser af fx utilstrækkelighed eller klaustrofobi, og aktivt stoppe dem i deres spor. Du skifter aktivt fokus, for at stoppe tanken, så du ikke hives ned i den negative spiral, du er vant til.

Et andet værktøj er 'Bekymringsbutikken', som er en butik, der har åbent et bestemt tidspunkt på dagen, hvor du så kan bekymre dig, gruble og spekulere alt hvad du vil. Men den lukker igen efter en bestemt tid, som vi sammen sætter under første session.

Lad mig give dig konkrete eksempler på, hvordan metakognitiv coaching kan hjælpe dig.

  • Spiseforstyrrelse og forstyrret spisning
    Som spiseforstyrret eller en med et forstyrret forhold til kost, krop og motion, kan du formentligt genkende det, at håndtere dine tanker og følelser med kontrol over din mad. Hvis du kæmper med spiseforstyrrelse eller forstyrret spisning, kan metakognitiv coaching hjælpe dig med at identificere de tanker og overbevisninger, der driver din adfærd omkring kost, krop og motion. Vi vil sammen udforske, hvorfor visse tankemønstre opstår, og hvordan de påvirker dine spisevaner. Ved at genkende disse mønstre, og dine strategier for at håndtere tanker og følelser, kan vi erstatte dem med mere positive strategier, der fremmer en mere tillidsfuld og rolig tilgang til kost, krop og motion.

  • Efterfødselsdepression og efterfødselsreaktion
    Efterfødselsdepression og -reaktion kan være en overvældende tilstand, der påvirker dit mentale velbefindende som nybagt mor. Metakognitiv coaching vil hjælpe dig med at identificere negative tankemønstre, der kan forstærke følelser af tristhed og håbløshed. Vi vil arbejde på at skifte fokus væk fra disse destruktive tanker og i stedet fokusere på at skabe positive tanker og handlinger, der fremmer din selvfølelse og trivsel, og dermed dit overskud og nærvær til dit barn og dine nære.

  • Stress
    Som kommende eller nybagt mor kan stress være uundgåeligt. Metakognitiv coaching vil give dig redskaber til at håndtere og reducere stress. Ved at identificere de tankemønstre, der udløser stress, kan vi arbejde på at ændre dem til mere konstruktive og håndterbare tanker. For eksempel, hvis du bekymrer dig for meget om at være en perfekt gravid eller mor, kan vi sammen undersøge, hvordan disse tanker skaber stress og erstatte dem med mere realistiske og beroligende tanker om, at du gør dit bedste, så du hviler mere i tilværelsen.

Jeg forstår, at ovenstående kan være komplekse udfordringer, og de færreste kan komme ud af dette selv. Mit mål er at hjælpe dig med at opnå en sund mental tilstand og give dig værktøjer til at navigere gennem denne proces med tillid, styrke og ro.

Metakognitiv coaching vil give dig den støtte og vejledning, du har brug for, for at opnå et lykkeligt og balanceret liv.

Tag det første skridt mod en positiv forandring i dit liv og dit mentale velbefindende.

Kontakt mig for en uforpligtende snak omkring om et forløb hos mig kan hjælpe dig med at skabe det liv, du fortjener, eller book tid til første session her.

book tid

Signe Yde

Følg mig her:

Sigkvarteret 11, Snejbjerg 7400 Herning
Copyright © Signe Yde 2022

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram